JAPAN

3-9-12 HIGASHI

3-9-12 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

+81 3 6427 7068

HIGASHI SHIBUYA PARCO

3F 15-1 Udagawa-cho, Shibuya-ku, Tokyo

+81 3 6824 6304

RESTIR

9-6-17 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan

+81 3 5413 3708

DELTA

3-4-3 Nishihara, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

+81 3 3485 0933

jurk tokyo

6-7-2 1F Minami Aoyama, Minato-ku, Tokyo, Japan

+81 3 6450 5111

dim at noon

5-28-17-2F Daizawa, Setagaya, Tokyo, Japan

+81 3 6805 2445

Vermeerist BEAMS

3-25-15 B1F Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

+81 3 5771 5745

Nagoya Takashimaya STYLE&EDIT

1-1-4 4F Meieki, Nakamachi-ku, Nagoya-city, Aichi, Japan

+81 52‐566‐8254

jurk nagoya

3-18-17 1F Marunouchi, Naka-ku, Nagoya-city, Aichi, Japan

+81 52 253 6561

ARTICLE AN

1-18-15 Furukawa, Aomori-city, Aomori, Japan

+81 17 777 9876

eunoia

Minami 9-jo Nishi 6-2, Chuo-ku, Sapporo, Hokkkaido, Japan

+81 90 7647 0557